Cricoteka w Podgórzu

CRICOTEKA w Podgórzu
Wystawa w budynku dawnej Elektrowni Podgórskiej
ul. Nadwiślańska 4
26 września, sobota, godz. 13-19


We wrześniu 2006 roku rozstrzygnięty został międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie. I nagrodę w konkursie zdobył projekt krakowskiego IQ2 Konsorcjum - Wizja Sp. z o.o. - Stanisław Deńko i nsMoonStudio Sp. z o.o.- Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, który został przyjęty do realizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszła siedziba Cricoteki, zlokalizowana w budynku zrewitalizowanej Elektrowni Podgórskiej oraz w nowej przestrzeni współczesnej, wyrazistej architektury, ma stać się już za parę lat  miejscem działań artystycznych, wystaw sztuk wizualnych, teatralnych, koncertów oraz seminariów i warsztatów, a przede wszystkim stworzyć możliwość nieskrępowanej dotychczasowymi warunkami lokalowymi  prezentacji stałej ekspozycji dorobku twórczego Tadeusza Kantora i pracy nowoczesnego ośrodka badań i archiwizowania jego dzieła.

Wkrótce po ogłoszeniu wyników konkursu na przyszłe muzeum artysty, podczas inauguracji V Podgórskich Dni Otwartych Drzwi, 30 września 2006, na frontonie kamienicy przy  ul. Węgierskiej 10, w której mieszkał Tadeusz Kantor w latach 1942 – 1945, i gdzie powstały wszystkie jego projekty do okupacyjnych spektakli, miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej artyście. Uroczystości towarzyszyła ekspozycja zrekonstruowanego przez Tadeusza Kantora w latach 80. XX w. fantomu Goplany ze spektaklu "Balladyna" (1943, Podziemny Teatr Niezależny).

W ramach kolejnej edycji Podgórskich Dni Otwartych Drzwi, 26 września br., w godz. 13.00 – 19.00 Cricoteka zaprasza do obejrzenia wystawy, która m.in. przypomni wydarzenia sprzed trzech lat. Ekspozycja 18 plansz przedstawiających plany i wizualizacje projektu, a także powiększenia fotografii z prezentacji obiektu Goplany na  podwórzu podgórskiej kamienicy, uzupełnione zostaną fotografiami ilustrującymi usytuowanie planowanej inwestycji w panoramie Podgórza oraz przedstawiającej widok na miasto z punktu widokowego przyszłego muzeum. Wystawa ta, która w nieco skromniejszej wersji prezentowana była w kwietniu br. w Muzeum Architektury we  Wrocławiu, w ramach cyklu „Galeria Jednego Projektu”, będzie jedną z ostatnich okazji odwiedzenia budynku dawnej Elektrowni Podgórskiej w obecnym stanie. Jesienią br. planowane jest bowiem rozpoczęcie prac budowlanych, obejmujących rewaloryzację starego i budowę nowego budynku Muzeum, Tadeusza Kantora których zakończenie przewidziane jest na koniec roku 2011.

 

Oprac. J. Kunowska, T. Tomaszewski

24.09.2009