Sobotni wieczór w Cricotece


Cricoteka zaprasza w sobotę 4 lipca o godzinie 15
na piknik dwumedialny Bogdana Achimescu.

Zapraszamy z prowiantem do grilla do budynku dawnej Elektrowni 
Podgórskiej przy ul. Nadwiślańskiej 4.
Wystawa towarzysząca piknikowi czynna jest do godziny 20
i demontowana tego samego dnia.

W programie następujące atrakcje:
• wędzenie 3000 rysunków dymem z kiełbas przyniesionych przez 
zwiedzających
• oglądanie nie przeglądniętych kaset video na temat lotnictwa 
cywilnego
• słuchanie muzyki w popularnym formacie mp3
• leczenie dotykiem
• rozmowy, polemiki, kolaudacje

To jedna z ostatnich okazji obejrzenie elektrowni jeszcze przed
rozpoczęciem budowy nowej siedziby Cricoteki i Muzeum Tadeusza
Kantora!

----------------

Bogdan Achimescu jest artystą krakowskim rumuńskiego pochodzenia 
praktykującym różne dziedziny artystyczne.
Żył i pracował w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie wykładowca Katedry Intermediów ASP w Krakowie.
W Cricotece pokazuje instalację składającą się z rysunków 
powstałych między 1991 a 2009.

 

02.07.2009