Krakowska Noc Muzeów 2009

14/15 maja 2009 NOC MUZEÓW

Trzy siedziby Crcioteki czynne były w godz. 18.00 – 24.00

Archiwum Cricoteki, ul. Kanonicza 5
Wystawa „Proces twórczy. Próby do spektaklu Dziś są moje urodziny” 
Wystawa czynna do 15 czerwca 2009 

Wystawa  dokumentuje proces powstawania ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora,  jednocześnie dając wyobrażenie o metodach charakterystycznych dla  twórczości teatralnej tego artysty. Zaprezentowane obiekty ze spektaklu oraz materiały archiwalne - rękopisy artysty, fotografie, zapisy filmowe pierwszych prób  mających miejsce jesienią 1989 roku, składają się na próbę rekonstrukcji wydarzeń i atmosfery pracy nad spektaklem w Teatrze Cricot 2. NIE „DZIEŁO”, PRODUKT PROCESU TWÓRCZEGO, LECZ SAM  P R O C E S” –  te słowa artysty będące tytułem jednego z tekstów teoretycznych na temat teatru świadczą o jego przekonaniu, że sam proces twórczy jest już dziełem sztuki. Przypomnienie jednej z zasadniczych idei artystycznych Tadeusza Kantora i zilustrowanie  jej praktycznej realizacji to podstawowe założenie ekspozycji.

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5
Wystawa „Tadeusz Kantor. Prace z lat 1987-1990”
Wystawa czynna do 30 sierpnia


Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, oddział Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteki, udostępniona została po raz pierwszy w 1995 roku. W tym mieszkaniu-pracowni artysta w latach 1987-1990 tworzył ostatnie dzieła swojego życia. Na wystawie prezentowane są prace artysty z tego okresu - obrazy z serii „Dalej już nic”, „Nie zagląda się bezkarnie przez okno”, „Ma maison” wypożyczone z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz rysunki - projekty do spektaklu „Dziś są moje urodziny” pochodzące z kolekcji prywatnych i depozytu Cricoteki. Akcentem ilustrującym obecność Tadeusza Kantora w tym miejscu są towarzyszące wystawie fotografie Franco Laery wykonane podczas jego wizyty w Pracowni artysty w listopadzie 1990 r. 

Budynek dawnej Elektrowni Podgórskiej, ul. Przemysłowa 4
Wystawa „Cricoteka”
Wystawa przygotowana na tegoroczna edycję Krakowskij Nocy Muzeów, czynna 14/15 maja 2009


Prezentację filmu-impresji pozwalającego w syntetyczny sposób pokazać „życie” obiektów niegdyś scenicznych dziś obiektów muzealnych, a także specyfikę  działania Cricoteki w pracach wystawienniczych uzupełni prezentacja plansz z wizualizacjami powstającego w miejscu prezentacji Muzeum Tadeusza Kantora i nowej siedziby Ośrodka. Planowane w przyszłości  rozszerzenie działalności Cricoteki na szerszy kontekst kulturowy, historyczny (współczesny Kantorowi), a także bieżącą twórczą działalność artystów współczesnych zaakcentuje pokaz kilku artystów performance biorących udział w tegorocznym IX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „Interakcje” (7-12 maja 2007 w Ośrodku Sztuki Współczesnej w Piotrkowie Trybunalskim).

 

Oprac. Jolanta Kunowska

05.06.2009

Noc Muzeów 2009