5 wystawa kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu”

5 wystawa kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Kolekcja  Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej została zainicjowana w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki czasu”, który został powołany w 2004 roku, z inicjatywy Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Celem programu było odrabianie wieloletnich zaniedbań w gromadzeniu sztuki nowoczesnej w zbiorach publicznych a także  organizowanie nowych, profesjonalnych ośrodków związanych ze sztuką współczesną. Idea ta nawiązywała do  sprawdzonych w praktyce rozwiązań  m.in. francuskich Regionalnych Funduszy Sztuki Współczesnej – FRAC, powołanych jeszcze w l.80.Miały one wspierać artystów przez zakupy, rozwijać rynek i upowszechniać sztukę, tworząc zarazem narodową kolekcję. Podobnie w Polsce powstało 16 ośrodków, z których każdy realizuje własną koncepcję kolekcji, uwarunkowaną lokalnymi kontekstami i potrzebami.

Małopolska kolekcja, gromadzona od trzech lat, określona jest jako kolekcja sztuki XXI w. Kierując się potrzebą dokumentowania tych zjawisk i postaw artystycznych, które nie zostały wyczerpująco odnotowane w zbiorach krakowskich muzeów, a nawet były pominięte, fundacja zaczęła budować kolekcję od dzieł Marka Chlandy i Grzegorza Sztwiertni. U obu tych artystów, prowadzących, każdy na swój sposób, swoisty dialog z historią sztuki, można odnaleźć jeden z  zasadniczych kierunków  tworzonego zbioru. Drugim dopełniającym nurtem jest postawa wpisująca się w sztukę krytyczną, reprezentowana u zaczątków kolekcji przez Annę Janczyszyn.
Powstający zbiór nie ma charakteru encyklopedycznego – nie ogarnia całego spektrum sztuki, tak w sensie tendencji sztuki jak i tradycyjnych w praktyce muzealnej podziałów na dyscypliny.
Ważne, że kolekcja, od samego początku, otwiera się na szersze, ponadlokalne konteksty – środkowoeuropejskie. W kolekcji liczącej dziś ponad 70 dzieł (albo zespołów, łącznie ponad 300 obiektów) blisko 40 autorów (albo zespołów autorskich), stanowią dzieła artystów z Ukrainy, Czech, Słowacji i Węgier. Jest też postrzegana jako jedna z najciekawszych kolecji sztuki wspólczesnej w Polsce.
Znaczącą  cześć  zbioru stanowią dary artystów, co w sytuacji naocznie spełniającego się postulatu urynkowienia sztuki, nadaje rozwijającej się kolekcji, jakże znaczący wyraz.

Obecna, piąta już wystawa,  była pokazem szczególnym. Obejmuje w wyborze dzieła kameralne, fotografie, rysunki, malarstwo i rzeźbę, wśród których można zobaczyć prace dotąd jeszcze nie pokazywane. W prezentacjach multimedialnych pokazana jest cała kolekcja.

Wystawa odbywała się w wyjątkowym miejscu i czasie: w budynku dawnej Elektrowni Podgórskiej, gdzie już za parę miesięcy ruszy budowa nowej siedziby Cricoteki  - przyszłe muzeum Tadeusza Kantora, nowe miejsce sztuki na mapie Krakowa.

[Jan Trzupek, prezes Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej]

Fot. Tomasz Tomaszewski.

10.11.2008