Zakres rzeczowy wykonany w latach 2010-2011: Rozpoczęcie i pierwsza faza robót budowlanych: roboty przygotowawcze i wyburzeniowe (wyburzenia: wtórnej zabudowy, instalacji, infrastruktury podziemnej, wtórnych podziałów wnętrz, zdegradowanych elementów ścian i stropów), roboty stanu surowego (nowe stropy, przemurowania, roboty ziemne, fundamentowanie – w tym mikropale i pale CFA, podbijanie fundamentów, płyta denna, hydroizolacja), konstrukcyjne (żelbety, konstrukcja stalowa – rozpoczęcie), prace konserwatorskie, roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne) – rozpoczęcie. Zakres wykonany w 2012 roku: Kontynuacja robót stanu surowego: - roboty żelbetowe przy nowozprojektowanej zabudowie („pylony” – trzony komunikacyjne) - montaż konstrukcji stalowej „galerii” na podporach tymczasowych - prace przy konstrukcji budynku dawnej elektrowni. Kontynuowano prace w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Rozpoczęto roboty wykończeniowe.