Muzeum Architektury we Wrocławiu

W Galerii Jednego Projektu Muzeum Architektury we Wrocławiu przy ul. Bernardynskiej 5 do 1 maja br. można było oglądać wystawę prezentujacą projekt Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie autorstwa konsorcjum krakowskich biur architektonicznych "Wizja" Stanisława Deńki i "nsMoon Studio" Agnieszki Szultk i Piotra Nawary.

Projekt ten zdobył I nagrodę w ogłoszonym w 2006 roku Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul. Nadwiślanskiej w Krakowie i został przyjęty do realizacji.

 

 

"Praca została nagrodzona za ambitną próbę zbudowania przestrzeni publicznej będącej jednoczesnie sceną i widownią - miejscem nieustannego spektaklu. W pracy czytelne są inspiracje koncepcjami artystycznymi Tadeusza Kantora, szczególnie idea ambalażu i sztuki konfliktu, spięcia, łamania stereotypów i prowadzenia niecodziennymi zderzeniami form i treści. Praca tworzy potrzebny w tej części miasta wyraźny akcent przestrzenny, formę w sposób zdecydowany budującą nową panoramę Podgórza. Respektuje kontekst miejsca traktując obiekt jako kantorowski rekwizyt odpowiadający duchowi i skali tej poindustrialnej dzielnicy Krakowa. Uwolnienie terenu działki i nietypowa dyspozycja funkcji stwarza nowe wartości ekspozycji walorów miejsca, a rozwiązania materiałowe podkreślają istotę artystycznego zamysłu" - napisano w werdykcie Jury konkursowego.
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2011.

 

Wystawa we Wrocławiu