Harmonogram prac

2007

Przygotowanie dokumentacji projektowej (część I) obejmującej koncepcję pokonkursową.
Obsługa inwestycji, w tym prace wsparcia.

2008

Dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej (część II) obejmującej projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy.
Weryfikacja i uzgadnianie dokumentacji projektowej.
Planowane złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
Przygotowanie przetargu na Inżyniera Kontraktu.

2009

Przeprowadzenie przetargu na Inżyniera Kontraktu.
Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na Generalnego Wykonawcę.
Rozpoczęcie prac budowlanych i adaptacyjnych.
Obsługa inwestycji, w tym prace wsparcia.

2010 - 2014

Prace budowlane i adaptacyjne - kontynuacja i zakończenie.
Wyposażenie obiektu.
Obsługa inwestycji, w tym prace wsparcia.
Promocja.