Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna obiektu wykonana w grudniu 2005 roku w związku z przygotowywaniem materiałów do ogłoszenia Konkursu na projekt architektoniczny Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteki. Zdjęcia prezentują aktualny stan obiektu, a także niektóre pomieszczenia wewnątrz budynku dawnej Elektrowni Podgórskiej przy ul. Nadwiślańskiej 4 w Krakowie.